NEVÜ’de Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği NEVÜ’de Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenliği

Çok sayıda bilim insanının katılacağı çalıştay, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre merkezinde 1 açılış paneli ve 3 oturum halinde gerçekleştirilecek.

Prestijli bilim insanlarının NEVÜ’de bir araya gelerek önemli bir etkinliğe imza atacaklarını kaydeden NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, bilgi sorunu ve İslam’ın insanlığa sunmuş olduğu varlık-oluşsal teklifin tüm yönleriyle tartışılacağı ‘Yükseköğretimde Bilgi Sorunu Eleştiri ve Teklifler Çalıştayı’nın başarılı geçmesini temenni ederek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

22 Nisan Pazartesi günü Saat:10.00’da açılış konuşmalarının ardından program, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın moderatörlüğünde yapılacak olan açılış paneliyle başlayacak. Panelde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Halil Uçer ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Türkeri konuşmacı olarak yer alacak.

ÇALIŞTAY 2 GÜN BOYUNCA 3 OTURUM HALİNDE DEVAM EDECEK

22 Nisan /10.00-15.00 saatleri arasında moderatörlüğünü Prof. Dr. Ayhan Çitil’in yapacağı “İslam İnsanlığa Bugün Bilimlerin Gelişmesi ve Karşılaşılan Büyük Sorunların Çözümlenmesi İçin Nasıl Teklifler Sunuyor/Sunabilir” başlıklı ilk oturumda Prof. Dr. Kasım Küçükalp  “Ontolojik Veya Varlık-Oluşsal İmkânları Bağlamında İslam’ın Bu Çağa Teklifi”, Dr. Öğretim Üyesi Abuzer Dışkaya  “Değişen Bilgi Anlayışı Üzerinden Yeni Bir Metafiziğe Duyulan İhtiyacın Temellendirilmesi”, Prof. Dr. Saffet Köse “Din-Bilim İlişkisi Ve Dinin Aklileştirilmesi-Bilimin Dinselleştirilmesi”, Prof. Dr. Hacı Mustafa Açıköz “Yitik Bilgi Öznesi Homo Muslimus ve İslami Antropolojisi ve Epistemolojisinin Yokluğunun Doğurduğu Açmazlar” konularında konuşmacı olarak Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, Prof. Dr. Yunus Cengiz, Prof. Dr. Vatan Karakaya, Prof. Dr. Ahmet Dağ, Prof. Dr. Sebahattin Çevikbaş, Dr. Öğretim  Üyesi Siracettin Arslan ise müzakereci olarak katılacak.

22 Nisan /15.30-18.00 saatleri arasında moderatörlüğünü Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer’in yapacağı  “İlimler Tasnifi, Fakültelerin Yapısı ve Ortak Dersler” başlıklı 2. Oturumda Prof. Dr. Eşref Altaş, “Klasik Bilimler Tasnifinin Ontolojik ve Mantıki Temelleri”, Prof. Dr. Ömer Türker “Klasik Ve Modern Bilim Tasniflerini Dikkate Alarak İlahiyat İlimlerinin Modern Üniversite Sistemindeki Yeri”, Doç. Dr. Abdulkadir Macit, “Tarih Disiplinini Merkeze Alarak Üniversite Eğitim Sistemindeki Durumunu Tahlil ve Kritiği” konularında konuşmacı olarak Dr. Öğretim Üyesi Murat Kaş, Prof. Dr. Mehmet Kalaycı, Prof. Dr. Abdulvahap Özsoy, Dr. Öğr. Üyesi Latif Karagöz, Dr. Celaleddin Duran, Prof. Dr. Ahmet Keskin ise müzakereci olarak katılacak.

23 Nisan /10.00-15.00 saatleri arasında moderatörlüğünü Prof. Dr. Alim Arlı’nın yapacağı “Mevcut Üniversite Yapısının Tartışılması Toplum, Siyaset ve Üniversite İlişkileri” konulu 3. Oturumda ise Prof. Dr. Alpaslan Açıkgenç “Yükseköğretim Müfredatının Eğitim Felsefesi Açısından Temeli”, Doç. Dr. Yusuf Alpaydın “ Sosyal Bilim Müfredatlarında Müslüman İlim Adamlarının ve Metinlerinin Temsili” Prof. Dr. Ali Öztürk,  “21. Yüzyılda Belirsizlikler Çağında Merkezi ve Külli Bir Hümanizma Arayışı ve İslam Medeniyetinin Epistemolojik Yükselişinin Modellenebilme İmkânları Üzerine”, Prof. Dr. Tahsin Görgün “Bir Üniversite Kurmak: İdealler ve Gerçekler” konularında konuşmacı olarak Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Prof. Dr. Lokman Çilingir ise müzakereci olarak katılacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ