NEVÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (NEVSEM) bünyesinde ve Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nde görev yapan Prof. Dr. Besim Tolga Uyar yürütücülüğünde Nevşehir Rehberler Odası’na (NERO) kayıtlı profesyonel turist rehberlerine yönelik ‘Kapadokya Bölgesi Doğal ve Kültürel Miras Uzmanlaşma Eğitimi’ düzenleniyor.

12 Şubat – 8 Mart tarihleri arasında NEVÜ Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilecek olan eğitim serisinin ilkini ise NEVÜ Rektör Yardımcısı aynı zamanda Kapadokya Jeolojik Miras ve Kaya Oyma Yapıları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mutluhan Akın verdi.

NERO’ya kayıtlı profesyonel turist rehberlerinin yoğun ilgi gösterdiği eğitimde Akın ‘Kapadokya Bölgesinin Jeolojisine Genel Bir Bakış’ başlığı adı altında kendilerini bilgilendirdi.

NEVÜ ve NERO iş birliğinde düzenlenen eğitim serilerinin önemine değinen Prof. Dr. Uyar, “Bilindiği üzere üniversitemiz Yükseköğretim Kurulu (YÖK)  tarafından ‘Doğal ve Kültürel Miras Turizmi’ alanında ihtisas üniversite olarak belirlenen bir üniversite ve üniversitemizin farklı fakülte ve bölümlerinden çok sayıda öğretim üyesi Kapadokya’nın doğal ve kültürel mirasına yönelik önemli çalışma ve projeler yürütmekte. Bu bilimsel araştırma ve projeler bizlere bölgenin yaşayan geleneklerinden, sanatı ve arkeolojisine, coğrafyası ve jeolojisinden düşün dünyasına kadar uzanan geniş bir yelpazede yeni veriler sunmakla birlikte Kapadokya’nın milyonlarca yıldır koruyarak günümüze aktardığı değerlerin daha iyi anlaşılmasına vesile olmakta” dedi.

Uyar ayrıca NEVÜ ve NERO iş birliğinde Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Turizm Meslek Yüksekokulu dersliklerinde hafta içi pazartesi – cuma günleri arasında her akşam 19.00’da başlayacak şekilde planlanan her bir eğitimin,  45 ila 60 dakika arasında ve yüz yüze olarak gerçekleştirileceğini söyledi.

 

Eğitim Etkinliği Programı

KAEÜ Rektörü Karahocagil’den Rektör Aktekin’e ziyaret KAEÜ Rektörü Karahocagil’den Rektör Aktekin’e ziyaret

Arkeoloji

Doç. Dr. Nilüfer Peker Mokissos Kazısı Başkanı

Kapadokya’da Bir Geç Antik Çağ Kenti: Mokissos (1 ders)

Doç. Dr. Bilsen Şerife Özdemir

Kapadokya Sikkeleri Işığında Helenistik Dönemde Kültler (1 ders)

Dr. Öğr. Üyesi Handan Yıldızhan

NEIRSU (Nevşehir İli ve İlçeleri Demir Çağı-Hellenistik ve Roma Dönemi Yüzey Araştırması) Projesi Başkanı

Yüzey Araştırmaları Işığında Nevşehir’de Helenistik ve Roma Dönemi  (1 ders)

Doç. Dr. Yalçın Kamış

Acemhöyük Kazı Başkanı

M.Ö. 3. ve 2. Bin Yıllarda Orta Anadolu (1 ders)

Dr. Öğr. Üyesi Fevzi Volkan Güngördü

Nevşehir İli Neolitik Çağ Yüzey Araştırmaları (NENESU Projesi) Başkanı

Volkanik Kapadokya Bölgesi’nde Hayatın Başlangıcı: Neolitik Çağ (1 ders)

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Çaylı

Büyük Deller Kazı Başkanı

İlk Tarımcılardan Kalkolitik Döneme Tarımın Gücü ve Güvercinkayası Kazısının Öğretileri (1 ders)

Sanat Tarihi

Prof. Dr. B. Tolga Uyar

Sanat Tarihi Böl. Başk.

Kapadokya’da Bizans Çalışmaları: Yeni Araştırmalar Farklı Eğilimler (3 ders)

Doç. Dr. Ayşe Budak

Mimarsız Mimarlık: Kapadokya Bölgesi’nde Kayaya Oyulmuş Camiler (1 ders)

Doç. Dr. Savaş Maraşlı

Aksaray ve Nevşehir İli Bezirhaneleri Yüzey Araştırması Başkanı

Kapadokya’da Kırsal Mimari (1 ders)

Doç. Dr. Alper Altın

Kapadokya’da Selçuklu Dönemi Yol Güzergahları ve Hanlar (1ders)

Dr. Öğr. Üyesi Enes Kavalçalan

Nevşehir İl ve İlçelerinde Türk-İslam Dönemi Mezar Anıtları ve Mezar Taşları Yüzey Araştırması Başkanı

Tarihi Kaynaklar ve Maddi Veriler Işığında Osmanlı Döneminde Nevşehir Kent Merkezi (1 ders)

Dr. Öğr. Üyesi Can Erpek

Kayseri Örenşehir Kazıları Bilimsel Danışmanı

Sobessos Kazıları ve Kapadokya’da Geç Antik, Erken Bizans Dönemi (1 ders)

Antropoloji

Felsefe

Prof. Dr. Cesur Pehlevan

Felsefe Böl. Başkanı Kayseri Barsama Kazısı, Kayseri Taşhan Kazısı, Sofular Fosil Lokalitesi Kazısı, Nevşehir Gülşehşehir Fosil Lokalitesi Kazısı

Kapadokya’nın Fosil Alanları (1 ders)

Halk Bilimi

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Gönel Sönmez

Kapadokya’nın Somut Olmayan Kültür Mirası (1 ders)

Coğrafya

Prof. Dr. Şenay Güngör

Coğrafya Böl. Başkanı

Kapadokya’nın Turizm Coğrafyası (1 ders)

Tarih

Prof. Dr. Gürkan Gökçek

Tarih Böl. Başk.

Asur Ticaret Kolonileri ve Kapadokya (1 ders)

Doç. Dr. Kürşat Koçak

Hacı Bektaş Veli ve Kapadokya (1 ders)

Jeoloji

Prof. Dr. Mutluhan Akın

NEVÜ Rektör Yard. Jeoloji Böl. Başk.

Kapadokya Jeolojisi’ne Genel Bir Bakış (1 ders)

Kaynak: HABER MERKEZİ