Gökmen Sosyal Güvenlik Haftası’nın her yıl 13-19 Mayıs tarihlerinde kutlandığını söyledi.

“SOSYAL GÜVENLİK ŞEMSİYESİ DELİK DEŞİK HALE GETİRİLMİŞTİR”

Sosyal Güvenlik Sisteminin toplumun tüm kesimlerini bir şemsiye altına toplaması gereken bir sistem olduğunu, fiilen çalışanlar, çalıştığı halde kayıt dışında bulunanlar, henüz çalışma hayatına başlamamış olan çocuklar, gençler ile dul ve yetimler bu sisteme dâhil olduğunu belirten Gökmen, “Türkiye’de kayıt dışı istihdamın her yıl artması, iş tanımları skalasının yapılmaması ve kamuda farklı statülerde istihdam politikaları neticesinde, sosyal güvenlik şemsiyesi delik deşik hale getirilmiştir. Öncelikle kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması, istihdam yaratacak yatırımlara öncelik verilmesi, prim yükünün hafifletilmesi, makul olmayan yaş ve prim ödeme gün sayılarının çalışanlar üzerinde oluşturduğu psikolojik etkinin ortadan kaldırılması ve sigortalılığı özendirecek tedbirlerin alınması gerekmektedir.” dedi.

GÖKMEN SGK ÇALIŞANLARI İÇİN TALEPTE BULUNDU

Gökmen, Türk Büro Sen‘in ağır iş yüküne karşı SGK çalışanlarını bir nebze olsun rahatlatmak adına;  

666 sayılı KHK ile kaldırılan ikramiyelerin yeniden müktesep hak olarak düzenlenmesi.

Sosyal Güvenlik Hizmetleri Sınıfı oluşturulması ve buna bağlı Sosyal Güvenlik Tazminatı ödenmesi.

666 sayılı KHK ile kaldırılan fazla mesai ücretlerinin tekrar ödenmesi.

 SGK çalışanları, yaptıkları iş bakımından uzmanlık gerektiren bir görev ifa etmesi sebebiyle, bazı kamu kurumlarında olduğu gibi Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarına da Sendikamızın vermiş olduğu kanun teklifi değerlendirilerek, uzmanlık hakkı verilmesi.

Yönetim Kurulu Yetkisinde bulunan Ek Ödeme Oranlarının yüzde 50 oranında arttırılması ve yılda 4 kez brüt asgari ücret seviyesinde olmak üzere ikramiye verilmesi.

Birinci Dereceye gelen tüm personelin 3600 Ek Göstergeden faydalandırılması ayrıca ilave ek ödemenin emekli maaşlarına yansıtılması.

Hukuk Birimlerinde görev yapan İdari Personele Vekalet Ücreti ödenmesi. Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılmasına yönelik çalışma yapılması ile bu durumdaki personelin GİH Sınıfına ivedilikle geçirilmesi.

Denetimlerin etkin ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için sosyal güvenlik denetmenlerinin grup başkanlığı şeklinde yapılandırılması ve Denetim Tazminatlarının arttırılması.

5510 Sayılı Kanun sonrası ilk defa devlet memurluğuna atananların emeklilik haklarının düzeltilmesi. Merkez Teşkilatında görev yapan Şube Müdürlerinin Sosyal Güvenlik Uzman Kadrolarına geçişlerinin sağlanması, Müdür ünvanlı tüm kadrolara Makam/Görev Tazminatı tahsis edilmesi.

Vali Fidan encümen olarak seçildi Vali Fidan encümen olarak seçildi

Kurum Alacağının Tahsili ile Görevli İcra Memurları başta olmak üzere 5. Derece kadroların tenkis edilerek 3. Derece kadroların ihdas edilmesi ve özlük haklarının düzenlenmesi.

Kurumun orta kademe yönetiminde bulunan Şeflerin Özel Hizmet Tazminat oranlarının arttırılması ve sözleşmeli personelin tahsil durumlarına göre uygun kadrolara geçirilmesini talep etti.

PERSONEL SERVİSLERİNİN KALDIRILMASININ KAMUYA HİÇBİR FAYDASI OLMAYACAK

Gökmen konuşmasına şöyle devam etti; “ 13 Mayıs tarihinde açıklanan Kamuda Tasarruf Paketi ile toplu taşıma olan yerlerde personel servislerinin kaldırılmasına yönelik kararın Kamuya hiçbir faydası olmayacağı gibi, aksine zarar getireceği açıktır. Bu karar özellikle trafik yoğunluğunun olduğu büyükşehirlerde daha fazla trafik, iş gücü kaybı ve yakıt masrafı yaratacaktır. Bunun yanında servis hizmetlerine yönelik alınmış toplu sözleşme kararlarının da böyle bir çalışmaya konu edilmesi, sendikacılık ve toplu sözleşme ilkelerine aykırı bir durum olarak toplu sözleşmenin özerkliğini yok etmek anlamı taşıyacaktır.”

Kaynak: HABER MERKEZİ