Konuya ilişkin Nevşehir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülkemizin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi/kuruluşlar desteklenmektedir.

Yatırımları devam eden yatırımcılara bilgilendirme yapıldı Yatırımları devam eden yatırımcılara bilgilendirme yapıldı

Bu kapsamda 2022 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ve 2023 yılında uygulanacak sertifikalı tohum kullanım desteğine ilişkin 6243 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na istinaden Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ, 25 Kasım 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yayınlanan tebliğ kapsamında bakanlık tarafından tarımsal yayım ve danışmanlık desteği; Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerine istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 72 bin TL olarak yapılır.

Danışmanlık desteği on iki aylık hizmet sunumuna bağlı kalmak kaydıyla 1.6.2023 tarihinden sonra 36 bin TL ve 15.11.2023 tarihinden sonra 36 bin TL olmak üzere iki eşit dilim halinde serbest tarım danışmanlarına ve kuruluşlara Bakanlıkça belirlenen tarihlerde ödenecektir.

Destekleme ödemesinden yararlanmak isteyen kişi/kuruluşların on gün içinde, son başvurunun tatil gününe gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar istenen belgeler ile birlikte, Tarımsal Danışmanlık Hizmet Bürosunun bulunduğu yerdeki İlçe Müdürlüğüne, İlçe Müdürlüğü bulunmayan yerde İl Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Bu tebliğin amacı, tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak üzere tarımsal işletmelere tarımsal danışmanlık hizmeti sunan kişi ve kuruluşların desteklenmesidir.” ifadelerine yer verildi.