Ürgüplü çiftçiler arazide hububat alanlarına zarar veren tarla fareleri ile mücadeleye başladı.

Aksalur Mahallesi’nde Kurt deresinde buğday ve arpa ekim alanını kontrol eden çiftçi Ferhat Bozdemir, tarla farelerinin arazisindeki ekili ürüne zarar verdiğini mücadeleye top yekun diğer çiftçilerin de katkı sağlayarak zararın en aza indirilmesi gerektiği söyledi.

Bozdemir, mahsullerin yağmasını bekledikleri kar ve yağmurlardan sonra güzel olacağını sağlıkla ve bereketle de hasat etmeyi ümit ettiklerini belirtti.

Ürgüp Belediyesi vatandaşlara kesintisiz hizmet verecek Ürgüp Belediyesi vatandaşlara kesintisiz hizmet verecek

Ürgüp Ziraat Odasından yapılan açıklamada hububat tarlalarında önemli oranda zayiat oluşturan tarla fareleri ile mücadelede zehirli yem kullanımının önemli bir yer tuttuğunu belirtilerek, “Tarla faresi delikleri tarla fareleri beslendiği alanda üç çeşit delik açar. Bunlar beslenme deliği, hafriyat deliği, dışkılama deliğidir. Bu delikleri kolayca tespit edebiliriz. Çünkü hafriyat deliklerinde toprak birikintileri, dışkılama deliğinde fare dışkıları, beslenme deliğinde ise yiyecek kalıntıları vardır, zehirli yem kullanırken beslenme deliğine dökülmesi önemlidir. Tarla fareleri için en etkin mücadelenin toplu mücadele olduğu da bilinmektedir.” denildi.

Kaynak: RAVZA NUR BAYDEMİR