Hutbelerin vatandaşlara etkin bir şekilde ulaştırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, cami görevlilerinin hutbe sunma becerilerini geliştirmek ve nitelikli bir hutbe irat etmelerine katkıda bulunmak amacıyla yapılan Etkili Hutbe Sunumu Hizmet İçi Eğitim Seminerleri İlçe Müftüsü İsmail Karadavut, Vaiz Adem Saylan ve Duayeri Camii İmam Hatibi Formatör Öğretici Selami Acer tarafından verildi.

Ürgüp’te umumi tuvaletler yenilenecek Ürgüp’te umumi tuvaletler yenilenecek

“İrşat yöntemi olarak hutbe ve hatiplik,  hutbe çeşitleri ve adabı, hatibin temel nitelikleri, ses ve nefes kullanımı, türkçeyi kullanma ve güzel konuşma becerisi, hutbe sunumunda yapılan yaygın hatalar, hutbe ile ilgili fıkhi konular, hutbe uygulamaları ve değerlendirilmesi” konularının işlendiği seminer, kursiyerler tarafından örnek hutbe sunma ve değerlendirme ile tamamlandı.

Kaynak: RAVZA NUR BAYDEMİR