Doğup büyüdüğüm yeşil Afşinin
Ağacı, meyvesi gülü bozulmuş
Azalmış kalmamış kendi soyumun
Evleri yıkılmış, halı bozulmuş.

.

Dedemde ebemde bir çoğu ölmüş
Oturduğum yerler virane olmuş
Kimi zenginlerde fakir kalmış
İnsanın parası, pulu bozulmuş.

Çeşmeler akardı dolardı kuyu
İğdeli oğlunun kurumuş suyu
Oğlanın kızların değişmiş huyu
Yediğim sebzenin dölü bozulmuş.

.

Yabancı gelmiş söz sahibi olmuş
Dedi kodu kardeş yerini almış
Ağalık beylikler geride kalmış
Mert yiğitler gitmiş, kulu bozulmuş.

.

Mezarlıklar ot dan geçilmez halde
Taşları kırılmış, ananı bulda
Konu komşu yatar hep sağda solda  
Hamiş'in gittiği yolu bozulmuş.