“İkiyüzlülük” konusunda yazdığımız yazımızın sonuncusunda “Allah'ın kendisine genişlik ihsan ettiği ve malın bütün çeşitlerinden verdiği kimselerin sorgusu üzerine yazacağız.

Vaiz Tandoğan Topçu Hocanın Türk Diyanet Vakfı’nın yayınladığı “Hadislerle İslam” adlı eserinden gönderdiği “riya” konulu hadisin tamamını vereceğim.

“Müslim'in rivayetine göre Ebu Hüreyre şöyle demiştir:

"Resulullah’ı (s.a.v.) şöyle buyururken dinledim: "Kıyamet  gününde insanlar arasında aleyhine hüküm verilecek ilk kişi ‘şehit’ düşen bir kimse olacaktır. Bu Allah'ın huzuruna getirilecek, Allah ona nimetlerini sayıp dökecek, o da bunları itiraf edecektir.

Allah ona: “Sana verdiğim bu nimetler ile sen ne yaptın?”, diye sorunca: “Senin  yolunda şehit düşünceye kadar çarpıştım,” diyecektir.

Allah: “Yalan söyledin, fakat sen: “Cesurdur,” denilsin diye çarpıştın,” nitekim böyle söylendi.

Daha sonra yüce Allah onun hakkında emir verecek; o da yüzüstü cehenneme atılıncaya kadar sürüklenecektir.

Diğeri, ilmi öğrenip öğreten, Kur'an okuyan kimsedir. Bu da Allah'ın huzuruna getirilecek, Allah onun üzerindeki nimetlerini ona sayıp dökecek, o da bunları itiraf edecektir.    .   . 

Yüce Allah ona: “Sen bu nimetler ile ne yaptın, diye sorunca o da diyecek ki: “İlmi  öğrendim, öğrettim, Senin uğrunda Kur'an okudum.”

Yüce Allah ona: “Yalan söyledin” diyecektir. “Sen ilmi, “alimdir”, denilsin diye öğrendin. Güzel Kur'an okuyor, denilsin diye Kur'an okudun. Bunlar senin hakkında söylendi.” Daha sonra emir verilecek ve cehenneme atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenecektir.

Diğer bir kişi ise Allah'ın kendisine genişlik ihsan ettiği ve malın bütün çeşitlerinden verdiği kimsedir. Bu kişi Allah'ın huzuruna getirilecek, Allah üzerindeki nimetlerini sayıp dökecek, o da bu nimetleri itiraf edecektir. Allah ona: “Peki sen bu nimetlerle ne yaptın?”, diye sorunca, şöyle diyecektir: “Uğrunda harcanmasını arzuladığın ne kadar yol varsa, senin için infakta bulunmadığım tek bir yol bırakmadım.”

Allah ona, “Yalan söyledin”, diyecektir. Fakat sen bunu: “Bu kişi oldukça cömerttir”, denilsin, diye yaptın, diye söylendi.

Daha sonra yüce Allah emir verecek ve cehenneme atılıncaya kadar yüzüstü sürüklenecektir." (Müslim, İmare 152; Tirmizi, Zühd 48; Nesai, Cihad 22)

Hadiste, aleyhinde hüküm verilecek kişilerin ilkinin “şehitlerin”, sonra “Kur’an okuyan alimlerin”, daha sonra da “Allah'ın kendisine genişlik ihsan ettiği ve malın bütün çeşitlerinden verdiği kimselerin” sorgusunun nasıl geçeceği belirtilmiştir.

Bu kimseler; kendilerine verilen nimetleri “doğru yerde ve doğru zamanda, Allah'ın mübah kıldığı şekilde” harcamalıdır.

Aç, sefil, muhtaç, öksüz - yetim kimseleri gözetmelidir.

Demek oluyor ki peygamberlerin dahi sorguya çekildiği bir inançta “hiç kimse elini kolunu sallayarak cennete giremez.”

Cennetlik zannettiğimiz pek çok kimse belki de cennete giremeyecek!..