Bahar geldi Kızılırmak çağladı

Gökyüzünden yağan yağmur ağladı

Dereler vadiler sular sağladı

Ne de güzel akarsın Kızılırmak.

.

Önüne çıkan engeli yıkarsın

Suların coşar bentlere sığmazsın

Salıncaklara oturup bakarsın

Ne de güzel akarsın Kızılırmak.

.

Tarlaları oyup yollar açarsın

Köpüklerin ışık olur saçarsın

Yıldırımdan şimşekten kaçarsın

Ne de güzel akarsın Kızılırmak.

.

Hamişim kıyıda sana bakardı

Avanos’ta gürül gürül akardı

Üzerinde sandalların yüzerdi

Ne de güzel akarsın Kızılırmak.