Seçimler yaklaşıyor herkes gibi ilimizde kadın adayları merak ediyorum. Hepimizin bildiği gibi ilimizden şimdiye kadar hiç kadın milletvekili çıkartamadık. Neden? Neden mi, çünkü yıllardır kadınlar sadece kadınlar kolunda ev ziyaretlerinde ya da vitrin olarak değerlendirilerek ilgili partinin neferi olarak çalıştırılıyor. Erkek egemenliği onların öne çıkmasına asla izin vermedi. Ama artık devir değişti hadi artık kadınlar size ihtiyacımız var.

Biraz KA-DER’den bahsetmek isterim. KA-DER 1997 yılında çeşitli meslek dallarından oluşan yirmiye yakın kadından oluşan bir gurupla kuruldu. Derneğin amacı kadınların seçimle ve atamayla gelinen tüm karar verme mekanizmalarında ve politikada bir an önce etkili ve giderek eşit temsilini sağlamak.

Bende o yıllarda KA-DER’de 46’ıncı üyesi olarak yer aldım. Dernek, meclise girecek adayların;

1- Kadınlık bilincine sahip, sorunları konusunda duyarlı davranan, kadın dayanışmasına önem veren,

2- Medeni kanun reformuna önem veren, kadınlara yönelik her türlü ayırımcılığı şiddeti önleyecek sonlandıracak adımlar atmaya kararlı olmalı. Yenilikçi toplumu ileriye götürecek projelere açık olan hatta projesi olan kadınlar,

3- Laik Cumhuriyetin insan haklarına saygılı ve sivil toplumun güçlendirilmesi için çalışan,

4- Her türlü fanatizme, ırkçılığa, şiddete, savaşa karşı çıkan, çevreyi koruma bilincine sahip,

5- Siyaseti kişisel çıkarları için değil, kadınların ve halkın gerçek temsilcisi olmak amacıyla giren ,

6- Dürüstlüğü, ilkeliği ve cesareti birleştirici ve yumuşak uslupla birleştiren yurttaş olmalarını talep etmektedir.

Yukarıda sıraladığım özelliklere sahip kadın adayları KA-DER kurulduğu tarihten itibaren çoğalan gönüllü üye sayısıyla desteklemektedir.

Haydi şehrimin değerli kadınları artık sizde elinizi taşın altına koyun. Partiniz fikriniz her ne olursa osun kadın hassasiyeti önemlidir.

Heyecanla kadın adaylarımızı bekliyorum ve bir kadın olarak bu yolda onlara kendi çapımda nacizane olabildiğimce destek olacağım.

Sağlıkla huzurla esen kalınız .