Ömür dediğimiz nedir ki;

Ezan ile selâ arasında geçen bir hayat hikayedir.

Anne ve babamız bizlerin dünyaya gelmesine vesile olan, cenabı Allah’ın bizlere biçtiği kısa, ömürden bir hayat hikayesine devam ediyoruz hepimiz.

Yüce Allah, tarih boyunca çeşitli zamanlarda insanlığa örnek ve rehber olacak peygamberler göndermiştir.

İlk peygamber hazreti Adem’den son peygamber Hz Muhammed (sav) efendimiz Allah blr ömür tayin etmiş, insanlığın ufkuna bir güneş gibi doğmuşlardır.

Hz Muhammed insanlığa çok önemli değerler kazandırmıştır.

Bundan dolayı insanlık ona çok şey borçludur...

Dünya üzerinden birçok insanların yaşadıklarını, herkesin belirli ömür süresinde aldığı eğitime göre bir mücadele verdiklerini gördük.

Halâ da görmekteyiz.

Bir çok değişik dinler de, tahrifata uğrayan kitapları ilke edinerek yaşayan insanlar ömürlerini tamamladı vefat ettiler.

Bazı milletler ise maalesef Allah tarafından yerle bir edildi...

En çok firavun zulmü halâ anlatılırken insanların ibret almadıkları bizleri üzüyor ve düşündürücü davranışlar a koymuyor mu?

Osmanlı’nın kuruluşunda, Yunus Emre,

Cumhuriyet kuruluşunda şairler den Mehmet Akif Ersoy unutulmaz.

Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi,

Cumhuriyet kurucusu ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk dür.

Dünya tarihinde bir çok devletler kuruluş yıldönümü hala anıyoruz.

Dünyamızda:

Değişik Milletler yaşadığı, tarihin gizemlerini gördüğü, okuyanlar anlattılar, bizlerde halâ okuyoruz izliyoruz.

Suriye, Irak, Rusya, Filistin, Ukrayna, halâ devam eden savaşlar...

Aklıma geldi yazmak istedim.

Çevrenizde gördükleriniz sanırım vardır;

NARSİSİSTİK KİŞİLİK BOZUKLUĞU...

Narsisistik kişilik bozukluğunun temel özelliği büyüklenmecilik ve üstünlük duygusudur.

Tüm dünya Psikiyatristlerinin kabul ettiği DSM-IV tanı ölçütlerine göre, bir kişiye narsisistik kişilik bozukluğu denebilmesi için aşağıda verilen kişilik özelliklerinin beşinin bulunması yeterlidir:

1. Kendisinin özel, eşi bulunmaz ve herkesten çok daha önemli olduğunu düşünür.

2. Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik ve yetenekleri olduğunu sürekli deklare eder.

3. Üstün, seçilmiş ve ilahi kuvvetlerce vazifelendirilmiş olarak bilinmeyi bekler.

4. Kendilerine hayrandır. Çok beğenilmek ve sürekli dışardan onay görmek ister.

5. Her şeyi yapmaya hak kazanmış ve özellikle kayırılacak bir kişi olduğunu düşünür.

6. Kendi çıkarları için, amaçlarına ulaşmak için başkalarının zayıf yanlarını kullanır.

7. Empati yapamaz, başkalarının duygularını ve gereksinimlerini tanımaz.

8. Her başarılıyı kıskanır ya da başkalarının kendisini kıskandığına inanır.

9. Küstah, kendini beğenmiş davranış ya da tutumlar sergiler.

Narsisist kişi her yaptığının mükemmel olduğunu düşünür. Eleştiriye duyarlılık ve kırılganlık narsisitik kişilik yapısının en belirgin özelliklerindendir.

Narsisist kişi kendini aşırı değerli hissettiği için;

//eleştirilmeye// karşı çok duyarlı ve kırılgandır.

Avrupa, Asya, Amerika, Afrika v.b. kıtalara bakınız...

Bir çok milletler den ne kaldı...

Avrupa’nın ilmini, fennini, sanayini, alalım.

Ama imanda, kültürde, irfanda, törede kendimiz kalalım.

Ne dersiniz?

İslâm birliği için uğraşanlar da var.

Kapitalizm için uğraşanlar da...

Bize bizden başka destek verenler menfaatleri için her şeyi yapıyorlar.

Uyanık Olarak, Türkiye’mizin daha güçlü olması için Birlik ve beraberlik içinde olalım..

Turan Birliği için mücadelede edenler de var.

Her şey gönlünüzce olsun.