HEDEF, insan zihnindeki savaşı da kazanmaktır.

                Bu savaşın ilk cephesi propaganda, depolitizasyon ve sansür ile kitlesel sindirmeyi sağlamaktır.

                İkinci cephe ise bireyin beyninde kazanılacaktır; hedef beyin yıkama, zihin kontrolü, idolojiyi değiştirme ve gerektiğinde bir çok Mançurya Kobayı (Manchurian Candidate) yaratabilmektir.

                CIA Direktörü Alen Dulles 1953

                Yorum yapmaya gerek var mı?