TÜRKÇE ADI     : TAŞ  ÇEKİRGESİ 

YÖRESEL ADI   : MAHMUZ BOĞAZLI ÇEKİRGE 

LATİNCE ADI    : MELANOPLUS STONEI

İNGİLİZCE ADI : STONE GRASSHOPPER 


Çekirge, düz kanatlılar (Orthoptera) takımından Caelifera alt takımının sıçrayıcı üyelerine verilen genel ad.
Anadolu'da çekirgeler türlerine göre, 4-5 cm arasında değişen büyüklüklerde yaşamaktadır. Bilinen en küçük çekirge türü 2 cm olup şimdiye kadar tespit edilen en büyük çekirgelerin boyları 20 cm kadar olup, özellikle göçmen çekirge türlerinin diğerlerine göre 5 - 10 cm daha büyüktür. .
Çekirgeler, özellikle sıcak çöllere yakın yerlerde (Akdeniz çevresindeki bölgeler, Kuzey Amerika ve Arjantin'in orta kesimi, Asya ve Afrika çöllerine yakın bölgeler) tarıma büyük zarar verir. Türkiye'de çekirgeden zarar gören kesimler Güney Anadolu ve Trakya'dır. Çekirgeler zengin bitki örtülü ülkelere yaptıkları dehşet verici göçlerle ünlüdür. Kümeler halinde bırakılan yumurtalardan ilk yağmurlardan hemen sonra çıkan kanatsız çekirge yavruları büyük topluluklar halinde bitkilere saldırır. Yavrular erginleşip kanatlanınca göçün hızı daha da artar: karabulut gibi göç eden çekirge sürüsü indiği yerdeki bitkileri kısa sürede yer ve bitirir. Sıcak mevsimin sonunda dişiler bulundukları yerde yumurtlar; daha sonra erginler kalabalık topluluklar halinde ölür ve bu defa da cesetleri hastalıklara yol açar.
Çekirgelere yapılan savaş çeşitli etmenlere bağlı olarak değişir: çekirge sürüsünün büyüklüğü, göç biçimi, sürüyü oluşturan bireylerin erişkin olup olmamaları vb. Günümüzde, yere konmuş çekirgelerin silindirle ezilmesi, gürültü yapılarak ya da yumurtaların yakılması ya da üzerine kaynar su dökülmesi gibi yöntemlerin yanı sıra çekirgeleri yok etmede böcek öldürücü ilaçlar da kullanılmaktadır.

Taş çekirgesi büyük bir cinstir. Onlar Kuzey Amerika’nın tipik büyük çekirgesidir. Bir ortak adı da mahmuz boğazlı çekirgedir. Bu cinsin en büyük çekirgeler, yaklaşık 5 cm uzunluğuna ulaşabilir. Ancak çoğu küçüktür. Taş çekirgesi bulunduğu ortamdaki taşların renk ve desenlerindedir. Taş çekirgesi her türlü otların yanı sıra yapraklı ve otsu tarım ürünlerini ve bahçe bitkileri yer. Onlar meyve, çiçek ve tomurcukların yanı sıra bazen ağaç kabuğu ve ağaç yaprakları ile de beslenirler.

Seçilen Türler 

Keşfedilen yeni türler genellikle ve melezleme yoluyla üretilmişlerdir. 

1.    Melanoplus adelogyrus – Volusia grasshopper, St. Johns short-wing grasshopper
2.    Melanoplus alpinus – Alpine grasshopper
3.    Melanoplus angustipennis –Narrow-winged sand grasshopper, narrow-winged spur-throat grasshopper
4.    Melanoplus bivittatus – Two-striped grasshopper
5.    Melanoplus borealis – Northern spur-throat grasshopper
6.    Melanoplus bowditchi – Sagebrush grasshopper
7.    Melanoplus bruneri – Bruner's spur-throat grasshopper
8.    Melanoplus confusus – Pasture grasshopper
9.    Melanoplus dawsonii – Dawson's grasshopper
10.    Melanoplus devastator – Devastating grasshopper
11.    Melanoplus differentialis – Differential grasshopper
12.    Melanoplus femurrubrum – Red-legged grasshopper
13.    Melanoplus foedus – Striped sand grasshopper
14.    Melanoplus gladstoni – Gladston's (spur-throat) grasshopper
15.    Melanoplus infantilis – Little spur-throat grasshopper
16.    Melanoplus keeleri – Keeler's spur-throat grasshopper
17.    Melanoplus kennicotti – Kennicott grasshopper
18.    Melanoplus lakinus – Lakin grasshopper
19.    Melanoplus ludivinae Fontana, Buzzetti & Marino-Perez, 2011
20.    Melanoplus mixes Fontana, Buzzetti & Marino-Perez, 2011
21.    Melanoplus oaxacae Fontana, Buzzetti & Marino-Perez, 2011
22.    Melanoplus occidentalis – Flabellate grasshopper
23.    Melanoplus packardii – Packard's grasshopper
24.    Melanoplus punctulatus – Pine tree spur-throat grasshopper
25.    Melanoplus rugglesi – Nevada sage grasshopper
26.    Melanoplus sanguinipes – Migratory grasshopper
27.    Melanoplus scudderi – Scudder's short-winged grasshopper
28.    Melanoplus spretus – Rocky Mountain locust (extinct: 1902)
29.    Melanoplus stonei – Stone's grasshopper
30.    Melanoplus viridipes – Green-legged grasshopper